MAA-AINEKSET

 

K ja E Suokas Oy toimittaa hiekat, sorat ja muut maa-ainekset nopeasti. Kauttamme myös kuormaukset ja maa-aineskuljetukset onnistuvat joustavasti.

Toimimme Hämeenlinnasta käsin koko Etelä-Suomen alueella.

MAA-AINEKSET RAKENTAMISEEN

K ja E Suokas Oy toimittaa kiviainesmateriaalia kaikkeen rakentamiseen.

Meiltä saat samasta osoitteesta hiekat, seulotut sorat, täytesorat, kalliomurskeet ja sepelit.

K ja E Suokas Oy:ssä olemme sitoutuneita toimintamme ja tuotteidemme kehittämiseen.

Toimitamme julkisen sektorin asiakkaillemme sekä kotitalouksille kiviaineksia kaikkeen rakentamiseen. Tuotteemme ovat CE-merkittyjä.

Laadukkaat kiviainekset

 

Kiviaineksen laadussa on eroavaisuuksia ja monet tekijät vaikuttavat kiviainekseen puhtauteen. Louhittavan kallion kivilajike sekä lajikkeen lujuus vaikuttavat kiviaineksen laatuun. Kun murske on laadukasta ja murskeen muoto on hyvä, vaikuttaa se rakenteiden tiiviyteen.

Hyvästä kiviainesmateriaalista syntyy laadukas ja tarkoitukseen sopiva lopputulos.

 

Erikoisosaamistamme ovat murskaus sekä soran seulonta ja jalostaminen. Hoidamme myös tuotteen kuormaamisen ja kuljetamme sen asiakkaalle.

Ota yhteyttä ja soita!

 

 

Maa-ainekset yhdestä osoitteesta

 

 • Hiekka Hiekka soveltuu erinomaisesti kivien tasaukseen ja asennukseen. Sen lisäksi sitä voidaan käyttää esimerkiksi hiekoitus- ja saumaustöihin. K ja E Suokas Oy toimittaa myös hienoksi seulottua leikkihiekkaa. Laadukas leikkipaikan hiekka pysyy kasassa ja sitä on helppo muokata, jolloin pienten rakentajien hiekkaleikit onnistuvat ja tuottava mukavia elämyksiä. Meiltä myös beach volley hiekkaa pelikentille.

 • Täytesora Täytesoraksi kutsutaan routimatonta ja seulomatonta, luonnon harjuista saatavaa soraa. Täytesoraa käytetään suurempien täyttökohteiden täytemateriaalina, kun vaaditaan tiivistyvyyttä ja kantavuutta, esimerkiksi rakennusten ulkopuolisten piha-alueiden täytöissä. Täytesoraa käytetään ennen pintakerrosta.

 • Sepelit Sorasta tai kalliosta murskaamalla ja seulomalla saatu kiviaines on sepeli. Sepelistä on poistettu hienot ainesosat. Sepeliä voidaan käyttää esimerkiksi salaojissa ja kapillaarikatkoissa, teiden ja katujen hiekoitukseen sekä roiskesuojaukseen pihoilla ja puutarhoissa.

 • Kalliomurskeet Kalliosta louhittu ja murskattu kiviaines on kalliomursketta, sisältäen myös hienon kiviaineksen. Seulottua mursketta käytetään esimerkiksi teiden, katujen ja väylien rakentamiseen. Kalliomurske on ominaisuuksiltaan tiivistä ja kantokykyistä.

Kallioalue

 • Kalliomurske 0-150 mm

 • Kalliomurske 0-90 mm

 • Kalliomurske 0-56 mm

 • Kalliomurske 0-31 mm

Kallioalue

 • Kalliomurske 0-16 mm

 • Kalliomurske 0-11 mm

 • Moreeni 0-150 mm

Kallioalue

 • Kivituhka 0-8 mm

 • Kivituhka 0-6 mm

 • Kivituhka 0-3 mm

Kallioalue

 • Sepeli 90-150 mm

 • Sepeli 16-32 mm

 • Sepeli 8-16 mm

 • Sepeli 4-8 mm

 • Sepeli, halli 4-8 mm

Sora-alue

 • Täytesora

 • Eristehiekka

 • Hiekkalaatikkohiekka

 • Filleri

 • Beach Volley- hiekka

  0500711554

 

Ota yhteyttä

K ja E Suokas Oy toimii Hämeenlinnassa ja koko Etelä-Suomen alueella

sähköpostitse
tekstiviestitse